Kontaktné informácie

Internetový obchod ephotoshop.sk prevádzkuje:

ephoto, s.r.o.
Borská 4
841 04 Bratislava

IČO: 47403187
DIČ: 2023925266
IČ DPH: SK2023925266

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 91931/B 

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2922123786/1100 
IBAN: SK2011000000002922123786
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 903 634 008
E-mail: shop@ephotoshop.sk

Prevádzka
od 1.6.2020 je kancelária na Ružinovskej 5 zrušená. 

Osobný odber len po predchádzajúcej dohode. 

Zodpovedný vedúci: Ing. Ladislav Biath