Svícení – věda a magie ve fotografii

Nový produkt

Svetlo je základom fotografie - staňte sa pánmi svetla: naučte sa svietiť.


1-2 dni

16,30 € s DPH


Popis produktu

Kvalita fotografií zvyčajne stojí a padá s tým, ako fotograf vie alebo nevie pracovať so svetlom. Svetlo je základom fotografie a práca s ním vypovedá o umení každého fotografa. Táto kniha sa zameriava na jednu z veľmi dôležitých oblastí práce so svetlom: na svietenie. Na to, ako si fotograf môže vytvoriť vlastné svetlo, nasvietiť objekt, ktorý fotografuje, tak, aby dosiahol optimálny výsledok. Skvelé svetelné podmienky je možné nájsť, je možné trpezlivo čakať, až - možno, niekedy - nastanú. Pokiaľ ale fotograf vie tieto podmienky sám vytvoriť, bude odmenený skvelými fotografiami.

Publikácie Svietenie - Veda a mágie vo fotografii je upraveným, doplneným a rozšíreným vydaním knihy Fotografia & svetlo, ktorá po česky vyšla už pred takmer desiatimi rokmi, v roku 2007. Úvodné časti sa venujú svetlu ako takému, jeho vlastnostiam, správanie v rôznych podmienkach, ale predovšetkým tomu, ako svetlo vníma človek.

Podstatou knihy je ale využitie svetla vo fotografii. Na rade príkladov a pomocou jasných schém sa zoznámite s tým, ako pracovať so svetlom pri nasvietení rôznych predmetov v rôznych podmienkach. Autori zvolili niekoľko základných modelov, pomocou ktorých pochopíte vlastnosti a správanie svetla a naučíte sa techniky, ktoré môžete používať v podstate v každej ďalšej fotografickej praxi.

Zrozumiteľne, za pomoci ukážok a nákresov sa v jednotlivých kapitolách naučíte správne nasvietiť:

  • plošné predlohy i priestorové predmety
  • rozdielne povrchy a materiály
  • sklenené, lesklé aj kovové objekty
  • rôzne druhy tekutín
  • portrét v ateliéri i v prirodzenom prostredí
  • i náročné veci typu "biela na biele" či "čierna na čiernej" atď.

Informácie v publikácii sa nevzťahujú len na prostredie ateliéru. Autori sa zaoberajú fotografovaním v interiéri a exteriéri, kombinovaním prirodzeného a umelého svetla, teda podmienkami náročnými aj pre skúsených fotografov. Táto "učebnica" sa nezaoberá jednoúčelovými kúzlami so svetlami vo fotografii. Naučí vás to hlavné - kontrolovať svetlo. Predvedie vám fotografické svietenie takým spôsobom, aby ste v rôznych podmienkach dokázali zaobstarať čo najlepšie fotografie a uľahčili si následné úpravy na počítači.

Využite návody a rady, ktoré vám autori tejto publikácie predkladajú, a naučte sa svietiť. Nemusíte kopírovať nimi uvedené príklady, naopak - je dôležité pochopiť princípy a ďalej pracovať so svetlom podľa vlastných predstáv. Svieťte tak, aby vaše fotografie boli kvalitné hneď pri nadobudnutí. Bude to na nich poznať, budú vyzerať lepšie.

Podobné produkty