Fotografie v praxi: KOMPOZICE

Nový produkt

Kompozícia je to, čo na fotoaparáte nastaviť nemôžete. Kompozícia je totiž vo vašej hlave – a táto kniha sa vám ju tam pokúsi dostať.


1-2 dni

9,90 € s DPH


Popis produktu

Edičný rad Fotografie v praxi je určená všetkým záujemcom o digitálnu fotografiu (aj keď ju môžu využiť aj fotografi pracujúci stále s klasickými filmovými fotoaparátmi). Postupne v tejto rade vychádzajú špecializované publikácie pre rôzne okruhy problémov, ktoré zaujímajú každého fotografa. Výhodou týchto kníh je skutočnosť, že sa v nich stále dookola neopakujú informácie o základoch fotografovania, fungovania digitálneho fotoaparátu a podobné veci, ktorým sa v iných publikáciách venuje veľa miesta. Každá z kníh sa zaoberá len určitou oblasťou fotografovania a preberá ju dôkladne v rozsahu vhodnom pre začínajúceho až stredne pokročilého fotografa.

Kompozícia v prípade fotografie, teda náuka o usporiadaní prvkov na snímke, má svoje pravidlá, ktoré sa vyvíjali po tisícročia a ktoré rešpektujú to, čo vnímame ako príjemné, pekné a zaujímavé, čo nás provokuje alebo upokojuje alebo čo považujeme za harmonické alebo rušivé. Znalosť kompozičných princípov sama o sebe však nestačí, je potrebné poznať aj postupy a techniky, ako tieto pravidlá realizovať a ako ich v konkrétnych prípadoch uplatniť. Počnúc umiestnením hlavného objektu cez využitie línií a kriviek alebo farieb a svetla na upútanie pozornosti k vybraným častiam snímky, až po prácu s negatívnym priestorom a vyvážením snímky či techniky high-key a low-key – všetko je jednoducho a jasne vysvetlené, predvedené na rade ilustračných fotografií.

Knihy radu Fotografie v praxi obsahujú aj cvičenia, ktoré by mal čitateľ absolvovať a ukážku, ako tieto cvičenia splnili študenti autorových kurzov. Podnetné je aj autorovo hodnotenie a poznámky k týmto ukážkovým fotografiám.

Podobné produkty