Kreativní světlo ve fotografii

Nový produkt

Kreatívna práca so svetlom (prirodzeným aj umelým) v tvorivej fotografii.


1-2 dni

18,30 € s DPH


Popis produktu

Známy fotograf, skúsený pedagóg a autor Jan Pohribný, QEP, sumarizuje svoje mnohoročné poznatky z profesionálnej fotografickej praxe v mimoriadnej knihe so všetko obsahujúcim a vysvetľujúcim názvom Kreativní světlo ve fotografii. Na 256 stranách autor preberá všetko, čo by fotograf mal vedieť o svetle, pokiaľ ho chce vo fotografii využiť. Po asi 30-stranovej úvodnej kapitole venovanej obecným pojmom a ukážkam, ako svetlo používať ako kreatívny nástroj pre prácu s priestorom a tvarom, kontrastom a jasom, farbou a tonalitou alebo náladou a výrazom, prechádza autor k hlavným častiam knihy. Na viac než dvesto stranách vysvetľuje a na množstve skvelých snímok ukazuje možnosti využitia prirodzeného denného svetla, umelého osvetlenia aj ich kombinácií. Autor je známy svojimi netradičnými postupmi a efektnými svetelnými konštrukciami vytváranými jednoduchými prostriedkami a tak kniha doslova preteká inšpiratívnymi ukážkami. Významná časť tejto publikácie je venovaná presahu fotografie do iných médií, kreativite aj prirodzenej hravosti, kde svetlo aj fotografia hrajú hlavnú úlohu, ale ich partnermi na scéne sú napr. maliarstvo (kapitola Luminografia) či scénografia a sochárstvo (kapitola Svetelná projekcia a objekty) napríklad so zaujímavými ukážkami práce s dierkovou komorou (Camera obscura).

Záverečná kapitola (Otlačok svetla) odráža súčasné trendy vo fotografii a umení. Preto sa tu popri takmer zabudnutých, ale inšpiratívnych metódach fotogramu, kolorovania apod. objaví (samozrejme) aj použite počítačov.

Popri fotografiách autora sú v knihe zastúpené ukážky viac než 50-tich ďalších autorov (napr. Miroslav Vojtěchovský, Vladimír Birgus, Antonín Kratochvíl, Taras Kuščynskij, Pavel Mára, Ivan Pinkava, Petr Šálek, Jindřich Štreit...) – skvelé mená a skvelé fotografie fotografických legiend aj zástupcov mladej fotografickej generácie.

Podobné produkty